prvi nacionalni Portal za treću dob u Republici Hrvatskoj pokrenut 2009. godine, od strane Udruge za zaštitu i promicanje prava ljudi treće životne dobi, s višestrukom namjenom od kojih je možda najvažnija otklanjanje predrasuda s generacije starijih građana.
prvi nacionalni Portal za treću dob u Republici Hrvatskoj pokrenut 2009. godine, od strane Udruge za zaštitu i promicanje prava ljudi treće životne dobi, s višestrukom namjenom od kojih je možda najvažnija otklanjanje predrasuda s generacije starijih građana.
prvi nacionalni Portal za treću dob u Republici Hrvatskoj pokrenut 2009. godine, od strane Udruge za zaštitu i promicanje prava ljudi treće životne dobi, s višestrukom namjenom od kojih je možda najvažnija otklanjanje predrasuda s generacije starijih građana.
prvi nacionalni Portal za treću dob u Republici Hrvatskoj pokrenut 2009. godine, od strane Udruge za zaštitu i promicanje prava ljudi treće životne dobi, s višestrukom namjenom od kojih je možda najvažnija otklanjanje predrasuda s generacije starijih građana.
prvi nacionalni Portal za treću dob u Republici Hrvatskoj pokrenut 2009. godine, od strane Udruge za zaštitu i promicanje prava ljudi treće životne dobi, s višestrukom namjenom od kojih je možda najvažnija otklanjanje predrasuda s generacije starijih građana.

Udomljavanje odraslih

udomitelj

SLOBODNA MJESTA

slobodna_mjesta

POSAO 55+

sjedalapt

Ljudska prava

sudEuropski sud za ljudska prava

DOMOVI ZA STARIJE

staracki_domovi

Novosti iz HZMO

hzzo

SOCIJALNA SKRB

socijalna_skrb

MUH 3

ETIKA 65+

Etika 65+

Postupak

Postupak koji slijedi uključuje između ostaloga razgovor sa socijalnim radnikom i psihologom, psihologijsko testiranje, dolazak djelatnika tima za udomiteljstvo u Vaš stambeni prostor radi provjere odgovaraju li stambeni uvjeti propisanim uvjetima.
Ukoliko su svi uvjeti zadovoljeni, tim za udomiteljstvo izdaje rješenje o ispunjavanju uvjeta, te članove obitelji upućuje na osposobljavanje.
Nakon uspješno završenog osposobljavanja udomitelju se izdaje Dozvola za obavljanje udomiteljstva na rok od 5 godina, koja se nakon isteka navedenog roka može obnavljati.

Potrebna dokumentacija

Osobe zainteresirane za udomiteljstvo potrebno je da prilože slijedeću dokumentaciju za izdavanje dozvole za obavljanje udomiteljstva:

1. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE
    UDOMITELJSTVA

2. DOMOVNICA

3. RODNI LIST (za sve punoljetne članove obitelji)

4. DOKUMENT O ZAVRŠENOM ŠKOLOVANJU (preslika
    svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi)

5. LIJEČNIČKA POTVRDA liječnika opće medicine, da osoba ne
    boluje od duševnih, zaraznih bolesti i ovisnosti (za sve punoljetne
    članove obitelji)

6. POTVRDA O PLAĆI/MIROVINI za zadnja 3 mjeseca (za
    članove obitelji koji ostvaruju navedena primanja), ili potvrda HZZa o primanju naknade za nezaposlene

7. IZVOD IZ ZEMLJIŠNIH KNJIGA (kao dokaz posjedovanja
    nekretnine) ili preslika UGOVORA O NAJMU STAMBENOG PROSTORA (za trajanje od najmanje 4 godine)

8. PRESLIKA OSOBNE ISKAZNICE (ili original na uvid)

9. Potpisana SUGLASNOST punoljetnih članova obitelji za bavljenje
    udomiteljstvom

10. OIB za sve punoljetne članove obitelji

Udomljavanje odraslih osoba

U udomiteljske obitelji smještavaju se odrasle osobe koje nisu u mogućnosti brinuti se o sebi, starije i nemoćne osobe, osobe s tjelesnim, mentalnim ili intelektualnim oštećenjima. Udomiteljska obitelj za odrasle osobe može udomiti najviše četiri odrasle osobe koje su stare, nemoćne ili bolesne ili osobe s mentalnim ili intelektualnim oštećenjima o kojima ne može brinuti biološka obitelj.
Udomitelj može biti punoljetna osoba mlađa od 60 godina.
Da bi se postalo udomitelj, osoba i članovi obitelji trebaju ispunjavati Zakonom propisane uvjete u pogledu stambenog prostora (korisnik mora živjeti kao član obitelji udomitelja) kao i u pogledu nekih osobina koje se odnose na samog udomitelja i punoljetne članove udomiteljske obitelji u pogledu nekažnjavanja za određena kaznena djela, udomitelj ne može biti osoba koja je lišena poslovne sposobnosti kao i osoba kojoj je izrečena mjera obiteljsko pravne zaštite te obitelj u kojoj je prisutno nasilje u obitelji.

Što je udomiteljstvo?

Udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se korisniku (djetetu ili odrasloj osobi) osigurava stanovanje, prehrana, čuvanje, odgoj, briga o zdravlju i obrazovanju, te osiguravanje drugih potreba.
Navedene potrebe osigurava udomiteljska obitelj, na način da se korisnika prihvaća kao člana, uključuje ga se u funkcioniranje obitelji – svakodnevne aktivnosti, druženja i sl.
Smještaj u udomiteljsku obitelj prepoznat je kao prirodniji i čovječniji oblik skrbi u odnosu na smještaj u ustanovu.
Udomiteljska obitelj je obitelj koja ima dozvolu za obavljanje udomiteljstva, a čine je udomitelj, njegov bračni ili izvanbračni drug i drugi srodnici s kojima udomitelj živi u zajedničkom kućanstvu.
Prema potrebama korisnika koji se smještavaju postoji:
-tradicionalno udomiteljstvo
-specijalizirano udomiteljstvo
-hitno udomiteljstvo
-povremeno udomiteljstvo

 

Prema statusu udomitelja postoji:
-nesrodničko udomitljhstvo
-srodničko udomiteljstvo
 

Tražite skrb, trebate pomoć ?

Svakog od nas čekaju dani starosit, ako budemo imali priliku ostarjeti. U tom periodu života često nam je potrebna susretljivost, pomoć ljudi oko nas po mogućnosti nekog kvalificiranog za medicinsku njegu i pomoć u kućanskim poslovima. Ne zna te gdje se obratiti. Ako živite na području grada Zagreba, slobodno nazovite 091 580 7827 ili pišite na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Pomoć putem telefona

Organiziranje pomoći starijim i invalidnim osobama putem telefona i socijalnog uređaja. Starijim i invalidnim osobama, priključujemo u njihovom stanu socijalni uređaj (aparat poput telefona), a u dojavnom centru osiguravamo 24 - satno dežurstvo. Operater prima alarm kojeg preko daljinske tipke upućuje korisnik ako se nalazi u nezgodi, a sam si ne može pozvati pomoć. Daljinsku tipku korisnici nose na ruci kao sat ili kao lančić oko vrata. Telefon:  01/2346-126

 

 

Prava starijih osoba


PopUp MP3 Player (New Window)

Zanimljivosti

PRAVO DOBA sajam za zrele generacije i cijele obitelji održat će se od četvrt...
Penalizacija je trajna čak i ako se ljudi koji su otišli u prijevremenu mirovi...
Seksizam i dobizam kao primitivna provokacijaFrancuski pisac Yann Moix nedavno j...
Posjetili smo stanovnike zabačenih zaseoka: Ovo su ljudi na koje je Hrvatska za...

IZ MEDIA

Prenosimo iz drugih media [VIŠE]

TU SMO ZA VAS

Imate-starog-roditeljaplava-tamna

 

Hobiji 65+

Hobiji za osobe 65+