Usklađivanje mirovina i dalje opterećeno švicarskom formulom

81

poNajnoviji izračuni pokazali nove prevare i apsurde postojeće varijabilne formule koja ne korigira usklađivanje mirovina za cijelu proteklu godinu, nego samo za jedno polugodište.

Turbulentna su ova umirovljenička vremena. Postajemo sve zanimljiviji i medijima i vladajućima, ali samo kao objekti o kojima se priča i piše, a sve manje smo zanimljivi u smislu da nam se nešto rješava i čini boljitak osobito za najsiromašnije među nama.

   No, nije lako podnijeti kada utvrdimo da smo i objekt manipulacije i nepravde. U trenutku kada su se Matica umirovljenika Hrvatske i SUH definitivno dogovorili da je usklađivanje mirovina najvažniji i najhitniji problem kojeg treba riješiti uočili smo još jedan nedostatak postojeće formule za usklađivanje. Evo baš i upravo objavljeni najnoviji podaci o usklađivanju mirovina, malo su nam više otvorili oči. Dugo su se MUH i SUH zajedničkim snagama borili da s ukine zloglasna švicarska formula za usklađivanje koja je stvorila veliko zaostajanje rasta mirovina za rastom plaća. I konačno je 2013. godine usvojena promjena i ugrađena u Zakon. Velikodušno smo svi obaviješteni kako je švicarka konačno ukinuta, a uvedena je varijabilna formula (zovu je još promjenjiva ili rotirajuća). Razlika je velika jer se u izračunu visine usklađivanja mirovina švicarskom formulom zbraja 50 posto rasta plaća i 50 posto rasta cijena. Varijabilkom se računa tako da se uzima 70 posto većeg parametra cijena ili plaća i zbraja sa 30 posto manjeg parametra cijena ili plaća.

   Sada ćemo sasvim konkretnim brojkama to potkrijepiti tako da bude jasno, jer je formula za usklađivanje mirovina toliko komplicirana da je teško razumiju i oni koji se znatno više razumiju od prosječnog umirovljenika, pa čak i stručno. Koliko je „jednostavno“ usklađivanje pokazuje i objašnjenje u članku 88. i 89. ZOMO u čak 36 redaka.

Idemo brojkama sve dotle da im dokažemo i matematički da razumijemo što nam rade i kako varaju nas umirovljenike i s nama manipuliraju čak ugrađujući te prevare i u zakone.

   Prema službenim podacima Državnog zavoda za statistiku plaće su u prvom polugodištu 2017. godine rasle 3,4 posto, a potrošačke cijene 0,8 posto. Usklađivanjem po Švicarskoj formuli, kako se to službeno provodi,   zbraja se 50 % porasta bruto plaće i 50 % rasta cijena – dakle 1,7 % + 0,4% = 2,1%. Mirovine su nam i „porasle“ upravo za 2,1 posto od 1. srpnja 2017.

Na kraju godine su izbačeni podaci za cijelu 2017. po kojima su plaće u cjelini porasle za 3,9, a cijene za 1,1 posto. Primjenom varijabilne formule došlo se do ispravne računice – 70 % indeksa rasta plaća (2,73%) plus 30 posto indeksa rasta cijena (0,33%) dobiven je konačni rezultat od 3,06% porasta mirovina u 2017. godini.

Tvrde da je „pravedno“ sada od ukupnog porasta koji je 3,06 posto godišnje oduzeti ono što je isplaćeno, a to je 2,1 posto u prvom polugodištu i dobiti se konačan rezultat koliko treba isplatiti, a to je 0,96 posto. Istina je da su, zbog više decimala u računanju (vjerujemo da je to tako!?) izračunali 0,94 posto.

Sada dolazimo do poante u kojima ih mi umirovljenici upozoravamo – gospodo oduzimate kruške od jabuka. Jer za cijelu godinu račun je po varijabilnoj, a za prvo polugodište po švicarskoj formuli. Uvjeravaju nas da je to i matematički i pravno i pravedno napravljeno i da švicarska formula time kao da nije upotrebljavana, nego se ukida i postoji samo kao tehničko sredstvo za lakše računanje. A varijabilna formula postaje korektor za cijelu godinu i ispada da je ono bilo samo akontacijsko plaćanje. U to su nas naročito uvjeravali i kad je zakon donašan. Nažalost, takva računica je u članku 88. Zakona o mirovinskom osiguranju i ugrađena, iako zakukuljeno i zamumuljeno.

   A upravo na taj način smo u prošloj godini prevareni za oko 90 milijuna kuna. Ali prevara je zakonita, kako su inače i u nekim ranijim godinama prevare kod nas bile ozakonjene.

   No, treba odmah matematiku i statistiku upotrijebiti kao dokaz. Evo, da je u prvom polugodištu, umjesto švicarske formule doista primijenjena varijabilna, kako se tvrdi, onda bi usklađivanje bilo tako da bi se zbrojilo 70 posto porasta plaće (0,7 x 3,4) = 2,38 i 30 posto od porasta cijena (0,3 x 0,8) = 0,24. Zbrojeno 2,38 + 0,24 = 2,62% plavo

Dakle umjesto računa po švicarskoj formuli koji je bio 2,1 % trebalo je korigirati na 2,62% posto. Razlika je 0,52 posto. Za toliko smo dobivali manje mirovine u šest mjeseci drugog polugodišta 2017. godine. To je oko 12 kuna prosječno po jednom umirovljeniku mjesečno. U ukupnoj sumi mirovina to je na štetu umirovljenika oko 15 milijuna kuna mjesečno. Za ukupno šest mjeseci to je 90 milijuna kuna (6×15) isplaćeno umirovljenicima manje, nego da se doista varijabilna formula primijenila u cijeloj godini.

Jest da bi nam matematički gledano porast mirovina bio sada manji i ne bi iznosio 0,96 (oni kažu 0,94) nego bi to bilo 0,44 posto. Međutim kada se to zbroji sa 2,62 posto usklađenih mirovina u prvom polugodištu opet bi bili na istome. Naše bi mirovine sada bile tako i tako porasle za 3,06 % ukupno. Znači od 1. siječnja bi mirovine porasle na potpunu istu sumu. Kvaka je u tome što bi na takav način računanja dobivali razliku i u drugoj polovici prošle godine, a ovako zbog manipulacije matematikom i statistikom ne.

   Jest da smo upotrijebili malo više brojki i slova, u ovoj analizi ali su one točne i ilustrativne.

Inače, kad je riječ o umirovljeničkim problemima oni sada polako kulminiraju. Predstoji donošenje novog Zakon o mirovinskom osiguranju u ovoj godini, koji će imati dalekosežne posljedice. Nacionalno vijeće za umirovljenike je već upozorilo da se predstavnici umirovljenika moraju uključiti u prve radne skupine koje pripremaju prve verzije zakona. Već vidimo da su se osobito poznata imena lobista za privatni financijski kapital digla na zadnje noge i krenuli u napad. U jednom tiražnom listu koči se manipulativni i sugestivan naslov poznatog lobiste – „Sviđa li vam se ideja da radite do 67. i imate 27 posto manju mirovinu“. Uveo je i novi izraz. Umjesto stoljećima dokazane međugeneracijske solidarnosti on piše o „međugeneracijskoj diskriminaciji“, a već se umorio od tumačenja kako je Drugi stup mirovinskog osiguranja najbolji mogući lijek za sve mirovinske nedaće, iako su taj stup u drugim zemljama uglavnom odbacili kao smeće. Predstavnici umirovljenika će baš i zbog takvih, a u zadnje vrijeme ih je sve više, pružiti još žešći otpor i braniti stvarne i izvorne interese najstarije populacije.  

savanpiše Savan Tomošević, Hrvatski umirovljenički list