Novi projekt

308

Dana 15. prosinca 2021. godine u 10 sati, putem ZOOM platforme održana inicijalna konferencija ESF projekta „AKTIVNI UZ PODRŠKU – širenje socijalnih usluga na području UA Zagreb“, UP.02.2.2.15.0013.

Razdoblje provedbe projekta je 22 mjeseca, od 01. studenoga 2021. do 01. rujna 2023. godine.

Ukupna vrijednost projekta je 1.999.893,00 kune, što je i ukupan iznos bespovratnih sredstava.

Sredstva osigurana iz Državnog proračuna Republike Hrvatske čine 15%, a potpora Europske unije 85%.

Nositelj projekta i organizator konferencije je Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga, a projektni partneri su Grad Zagreb i Grad Velika Gorica.

Opći cilj projekta je poticanje prijelaza s institucionalnih socijalnih usluga na usluge zajednice, dok su specifični ciljevi: pružanje podrške procesu deinstitucionalizacije, podizanje svijesti javnosti, razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga, provedba aktivnosti pomoći u kući, mobilnog stručnog tima, savjetovanja i pomaganja za osobe starije životne dobi, jačanje kapaciteta stručnjaka i osoba koje rade s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga i provedbu procesa deinstitucionalizacije.

Projekt doprinosi rješavanju problema nedovoljnih kapaciteta i vrsta socijalnih usluga u zajednici koje će omogućiti prevenciju institucionalizacije osoba starije životne dobi na području Grada Zagreba i Grada Velike Gorice.

Provedbom svih navedenih usluga kroz ovaj projekt omogućit će se prevencija institucionalizacije osoba starije životne dobi i poboljšati kvaliteta njihovog života.