Besplatna pravna pomoć

720

Image result for besplatna pravna pomoć

Ako želite saznati sve o

PRAVU NA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ

Tko može ostvariti pravo na besplatnu pravnu pomoć?

Na koji način je moguće ostvariti besplatnu pravnu pomoć?

Koje dokumente je potrebno priložiti uz zahtjev?

Koji su oblici besplatne pravne pomoći?

Tko su pružatelji besplatne pravne pomoći?

Koji su kriteriji za odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći?

 

Pošaljite upit na E-mail: starimpasto@gmail.com

Slika