Dom strave

386

miankaDom strave u Nova Kapela.  Ravnatelj je vozač, brinu o nepokretnim ženama, a nemaju nijednog fizioterapeuta. Budući da Dom i dalje – iako ilegalno – radi, Ministarstvo je odlučilo prestati s plaćanjem.

Ministarstvo socijalne politike od 1. srpnja prestalo je plaćati oko 1200 kuna po štićeniku smještenom preko centra za socijalnu skrb u Domu za starije i nemoćne Nova Kapela u vlasništvu Slavonsko-brodske županije, kojem je još sredinom veljače posljednji put zabranilo rad zbog loših uvjeta i nepravilnosti u postupanju

Posljednji je to potez nadležnog ministarstva, nakon što su u proteklih nekoliko mjeseci propala tri pokušaja preseljenja korisnica u adekvatniji smještaj, jer su se tome fizički usprotivili mještani, lokalna uprava, korisinice te njihove obitelji.

Rade ilegalno

Budući da Dom i dalje – iako ilegalno – radi, Ministarstvo je odlučilo prestati s plaćanjem, a danas bi se u Novoj Kapeli sa svim zainteresiranima u ovom slučaju trebala sastati i ministrica Milanka Opačić. Još u travnju 2009. godine inspekcija je utvrdila da taj dom, koji se brine o 12 nepokretnih i 14 teže pokretnih žena, nema fizioterapeuta, da dio nepokretnih korisnica nikada ne napušta zgradu jer su smještene u potkrovlju do kojeg vode strme i uske stepenice, da su sobe mračne i tako male da ormari stoje na hodniku, da se dio štićenica u krevetu ne može ni pridići jer bi glavom udarale u kosinu krova i slično.

Dom je dobio rok u kojem treba otkloniti nepravilnosti, no to nikada nije učinjeno, navodno zbog zamršenih vlasničkih odnosa. Naime, nalazi se u crkvenoj zgradi koja je ugovorom iz 2005. predana na 30-godišnje korištenje Domu za starije i nemoćne u Slavonskom Brodu.

Stoga je još u rujnu 2012. Domu naređeno da prestane s radom i da se korisnice premjeste u odgovarajući smještaj.

Natječaj

Tada je ustanovljeno i da je od lani ravnatelja Domu Ivica Alilović, koji je u natječaju za to mjesto, s preduvjetom od pet godina rada u socijalnoj skrbi, naveo da je šest godina bio – domski vozač. O tome je obaviješten i Državni inspektorat. K. Turčin piše