Domovi za starije po županijama

1510

LISTA PO ŽUPANIJAMA

 

 

BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA

www.mima-vidikovac.com    Obiteljski dom za starije i nemoćne osobe MIM

www.zlatnadob.hr                Dom za starije i nemoćne osobe ZLATNA DOB

www.villa-zlatnegodine.hr    Vila Zlatne godine

 

ISTARSKA ŽUPANIJA

www.dom-villapavle.com      Obiteljski dom za starije i nemoćne VILLA PAVLE

 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

www.obiteljskidom-halar.hr    Obiteljski dom za starije i nemoćne osobe HALAR

www.vila-jelasi.hr                   Obiteljski dom za starije i nemoćne osobe VILA JELAŠI

www.dom-metaxamedical.hr  Dom za starije i nemoćne osobe METAX-MEDICAL

www.dom-viktorovski.hr        Dom za starije i nemoćne osobe VIKTOROVSKI

 

KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

www.dom-matusa.hr            Obiteljski dom za starije i nemoćne osobe MATUŠA

www.dompreleckralj.com     Dom za starije i nemoćne osobe PRELEC KRALJ

www.villa-zlatnegodine.hr     Dom za starije i nemoćne osobe ZLATNE GODINE

 

KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA

www.ustnovapintar.hr        Dom za starije i nemoćne osobe PINTAR

www.dom-presecki.hr        Dom za starije i nemoćne osobe PRESEČKI

www.sv-nikola.hr               Dom za starije i nemoćne osobe Sv. NIKOLA

www.vita-nostra.hr              Dom za starije i nemoćne osobe VITA NOSTRA

 

OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA

www.alma.hr              Dom za starije i nemoćne osobe Sv. Leopold Mandić 

www.dom-lesiv.hr      Obiteljski dom za starije i nemoćne osobe LESIV

 

PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA

www.dom-buskulic.com        Dom za starije i nemoćne osobe DELNICE

www.dom-dub.hr                  Dom za starije i nemoćne osobe DUB 

www.dom-aurelia.hr              Obiteljski dom za starije i nemoćne osobe NURKA RUS

www.dom-vedridani.hr          Dom za starije i nemoćne osobe VEDRI DANI

www.dzsino-volovsko.hr      Dom za starije i nemoćne osobe VOLOVSKO

 

SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

www.kod-slavice.blog.hr     Obiteljski dom za starije i nemoćne osobe KOD SLAVICE

www.petrinjcica.hr              PETRINJČICA DOM d.o.o. za pomoć, smještaj i njegu

www.rebicdom.net               Dom za starije i nemoćne osobe REBIĆ DOM d.o.o.

www.dom-svkvirin.com       Dom za starije i nemoćne osobe Sv. Kvirin

 

 

SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

www.dom-afrodita.com       Ustanova za starije i nemoćne osobe AFRODITA

www.cormeridianum.com   Dom za starije i nemoćne osobe COR MERIDIANUM BOL

www.mirnikutak.hr             Dom za starije i nemoćne osobe MIRNI KUTAK

www.dom-none.hr               Ustanova za starije i nemoćne osobe NONE

www.slatinski-dvori.hr        Ustanova za starije i nemoćne osobe SLATINSKI DVORI

www.tihi-dom.hr                  Ustanova za starije i nemoćne osobe TIHI DOM

www.dom-zlatnegodine.hr  Dom za starije i nemoćne osobe ZLATNE GODINE

www.dom-vlasic-sukosan.com Obiteljski dom Hrvoje Vlašić, Sukošani, Zadar

 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

www.caritasov-dom-ivanec.hr  Caritasov dom za starije i nemoćne osobe

                                                  “Sv. Ivan Krstitelj” Ivanec,

www.domsvane.hr               Dom za starije i nemoćne osobe SVETA ANA

www.dom-matija.hr             Dom za starije i nemoćne osobe MATIJA

www.novi-zivot.com            Dom za starije i nemoćne osobe NOVI ŽIVOT

www.dom-ljubic.hr              Dom za starije i nemoćne osobe VIVO VITA

 

VIROVITIČKO – PODRAVSKA ŽUPANIJA

www.vedri-dani.hr               Dom za starije i nemoćne osobe VEDRI DANI

www.dom-idila.hr                Dom umirovljenika

 

VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA    

www.centar-primum.hr        Centar PRIMUM

www.dom-svjetlost.hr          Dom za starije i nemoćne osobe SVJETLOST

www.domzastarije.com        Dom za starije i nemoćne osobe Z.U.C. APOLON

 

Slika