HZZO pokriva trošak plaće za bolovanje u karanteni

47

HZZO pokriva trošak plaće za bolovanje u karanteni, ali mora se paziti na jednu iznimku

Ako se pak hrvatski građani nađu u drugoj državi EU na liječenju ili karanteni, vrijede sva uobičajena pravila. Znači, osiguranici HZZO-a u drugim državama članicama EU imaju pravo na svu potrebnu neodgodivu zdravstvenu zaštitu pod istim uvjetima kao i osiguranici države boravka, a na teret HZZO-a.

Ako se nađu u situaciji da budu izolirani kao kliconoše, ili zbog pojave zaraze u njihovoj okolini, hrvatski radnici imaju pravo na isplatu pune plaće, i naknada plaće se takvim osiguranicima isplaćuje na teret sredstava HZZO-a, od prvog dana privremene nesposobnosti za rad, potvrdili su nam danas iz Zavoda.

Kako pojašnjavaju, privremena nesposobnost odnosno spriječenost za rad medicinski je indicirana za osiguranike nad kojima se provode mjere u prevenciji širenja koronavirusa, odnosno kojima je određena samoizolacija kod kuće ili karantena u zdravstvenoj ustanovi od strane nadležnog epidemiologa ili graničnog sanitarnog inspektora rješenjem ili drugim odgovarajućim aktom.

Prema navedenom uzroku, privremena nesposobnost odnosno spriječenost za rad može biti utvrđena dok traje karantena u zdravstvenoj ustanovi odnosno do izdavanja obavijesti o završetku zdravstvenog nadzora od strane nadležnog epidemiologa za osiguranike koji su bili u samoizolaciji kod kuće.

Međutim, ako karantenu nije odredio nadležni epidemiolog ili granični sanitarni inspektor, već radnici izostaju s radnog mjesta prema nalogu ili u dogovoru s poslodavcem, HZZO neće pokriti i njihove plaće.