Inovativni projekt

1931

crikveInovativni projekt potpomognutog stanovanja za starije u Crikvenici. (Salvia, dom za starije i nemoćne osobe u Crikvenici, prvi primjer izgradnje domova četvrte generacije za umirovljenike austrijskih investitora u Hrvatskoj).

Imajući u vidu starenje populacije i produženo trajanje života mnoge obitelji i pojedinci već sada se nalaze pred velikim izazovima i nevoljama. Kapaciteti smještaja starih u državnim domovima ograničeni su. Dio rastućih privatnih kapaciteta još uvijek ne može podmiriti rastuće potrebe za kvalitetom starijih osoba koje si žele zadržati primjerenu kvalitetu života i u starosti. 
Programi Europske unije, pritisnuti potražnjom rastuće starije populacije, promiču kulturu umirovljenja i socijalne inovacije kojima se starima omogućuje izbor između većeg broja usluga i tipova stanovanja u starosti. Već umirovljenjem stari često planiraju seljenje iz velikih gradova u manja mjesta i manje stanove gdje će im život biti jeftiniji, sigurniji, kvalitetniji, a time zasigurno i duži.

Razvojni potencijal

Iz europskih sredstava mogu se i povući sredstva za ove svrhe, međutim, na razini Unije zagovara se zahtjevna četvrta generacija staračkih domova koja podrazumijeva bolju integraciju korisnika i njihovo sudjelovanje u proizvodnji usluga.
U razvijenim je europskim zemljama u domove različitog tipa smješteno oko 5 posto populacije starije od 65 godina, a u Hrvatskoj je to tek oko 2 posto. Kod nas je u 45 županijskih i 84 privatna doma 2012. godine bilo smješteno 15.097 korisnika. Od toga je samo 29 privatnih domova bilo u mreži domova koji su imali ugovor s ministarstvom. Smještaj u državni starački dom u Hrvatskoj i dalje ostaje najveće socijalno pravo. Dakle, ovaj sustav treba reformirati, učiniti ga socijalno pravednijim da temeljem  provjere prihoda i imovine subvenciju prima konkretan građanin, a ne dom. Takva će reforma otvoriti i vrati privatnoj inicijativi.  
„Primjerice, grad je Beč cijelim nizom programa podupro programe stambenog zbrinjavanja starih i to je istaknuto kao jedan od razvojnih prioriteta. Tamo se država ne vara. Ako nemate sredstava, bilo u vidu vaše imovine, bilo u vidu prihoda, država će pomoći smještajem u dom za starije i nemoćne, ali ako ste već smješteni u dom, a imate sredstava, država će nakon vaše smrti procijeniti vašu imovinu i prihode te, smatrajući se vlasnikom nekretnine jer vas je zbrinula, od vaših nasljednika ponuditi  otkup imovine“, rekao nam je Gojko Bežovan, savjetnik na projektu Doma za starije i nemoćne Salvia u Crikvenici, dodavši kako je dio privatnih inicijativa uz potporu države u Austriji prepoznao ciljane skupine starih, dobrostojećih građana treće životne dobi.
„Ti građani imaju relativno visoke mirovine i respektabilnu imovinu, a postojeći uvjeti stanovanja ne odgovaraju njihovim psihofizičkim sposobnostima. U tim su slučajevima nastali inovativni programi potpomognutog stanovanja, koji funkcionira kao više izdvojenih stambenih jedinica, projektiranih za stare ljude uz sva moguća pomagala, dostavu hrane, dnevne usluge i medicinske sadržaje.
To su izdvojena mala naselja sa zgradama redovito niže katnosti, na rubovima ili blizu gradova gdje je kvaliteta života bolja, a  dodana vrijednost temelji se na činjenicama da će stariji ljudi u njima živjeti kvalitetnije, bolje i očekivano duže nego u stanu u kojem su prije boravili. Istodobno, stari svoje stanove često daju investitorima kao prebijanje cijene novog objekta, a osobe treće životne dobi pod određenim pravilima postaju vlasnici tih novih objekata“, objasnio nam je Bežovan.
Upravo na tom tragu nastao je prvi takav projekt s međunarodnim razvojnim potencijalom u Hrvatskoj, a riječ je o Domu za starije i nemoćne Salvia u Crikvenici. Investitor je tvrtka Mešić com, a objekt se nalazi na izlazu Crikvenice prema Selcu, 70 metara od mora. Kompleks se sastoji se od glavne zgrade te tri stambena apartmanska bloka s ukupno 48 apartmanskih jedinica za potpomognuto stanovanje, tzv. assisted living. Apartmani su namijenjeni slobodnoj prodaji na tržištu uz mogućnost korištenja zajedničkih sadržaja i servisa Doma.
Dakle, stariji koji hoće živjeti u prestižnom primorskom podneblju, u blizini mora, u objektu koji je sagrađen po modelu energetske učinkovitosti imaju priliku reinvestirati postojeću imovinu ili ušteđevinu u objekt koji daje posebnu kvalitetu života, siguran i udoban život starijim osobama. U njemu stari mogu boraviti u zimu, a u ljeto mogu tamo na more i zajedničko druženje doći i ostali članovi njihovih obitelji.
Za projekt interes pokazuju i naši stariji ljudi koji žive u inozemstvu. Tamo već članovi njihovih obitelji ne mogu brinuti o njima u starosti. Ulaganjem u ovaj objekt oni se vežu za domovinu, a dobitna je kombinacija što im u ljetnom dobu mogu doći na duže vremena unuci i djeca. Postoji i dio kupaca koji kupuju ovakav apartman kao izvjesnu sigurnu životnu investiciju te će ju, ako ju ne koriste, daviti u najam.  

Interes iz Austrije
Kapacitet samoga Doma je 120 korisnika, ovaj se dio daje u najam. Osnovni dio je glavna zgrada koja sadrži smještajni kapacitet te propisane zajedničke sadržaje karakteristične za domove, a moguće je dio zajedničkog prostora iskoristiti i za dodatne medicinske sadržaje koji bi mogli pružati dodatne usluge korisnicima Doma, ali i korisnicima izvan Doma.
Arhitektonsko rješenje smještajnih jedinica u glavnoj zgradi je fleksibilno, odnosno omogućuje uz male zahvate, prema potrebi, mijenjanje strukture odnosa pokretnih i nepokretnih korisnika. Osim smještajnih kapaciteta, u glavnoj zgradi su predviđeni svi propisani zajednički sadržaji: uprava, kuhinja i restoran, spremišta, garderobe, sanitarije, te razni servisi za potrebe korisnika doma poput frizera, pedikera, manje trgovine… Također, u glavnoj zgradi doma predviđeni su i prostori za dodatne medicinske sadržaje čija će se namjena naknadno odrediti prema samoj potrebi korisnika.
Dodatni sadržaj su stambeni apartmani, funkcionalno povezani s Domom. Svaki stambeni blok ima mogućnost vanjskog ulaza iz garaže i preko pješačkih komunikacija u sklopu centralnog parka u nivou suterena, a kapacitet je 48 dvosobnih i trosobnih stambenih jedinica. Dom će imati i svoj bazen što će dodatno povećati kvalitetu života korisnika.
Austrijski su investitori pokazali interes za ovakve projekte pod uvjetom da ih oni razviju od početka. Naime, oni drže da bi se u takve objekte doseljavali austrijski umirovljenici te uz blagodati podneblja i očuvanog krajobraza uživali u starim danima. Ovdje bi im život u doba zime bio jeftiniji i puno kvalitetniji nego u Beču. Kako su Austrijanci vezani za rodbinu, prijatelje i zajednice gdje žive, oni bi tijekom ljeta htjeli dio vremena provesti u svom kraju, pa njihovi investitori vide izvjesni time-sharing kao model za ove investicije. Primjerice, umirovljenici bi tu bili devet mjeseci, a onda preko ljeta idu natrag u Austriju, a u ljetnim mjesecima tu dolaze turisti.
Austrijanci vide da je to održiv model i oni se pomalo čude da se kod nas nije više napravilo na promociji i poticanju takvih ulaganja. Prema njihovim uvidima na našem tržištu ovi će se projekti moći razvijati tek kada se smanji cijena zemljišta i kada se smanje komunalni doprinosi. Zapravo, oni očekuju istinsko partnerstvo lokalnih vlasti u ovim projektima kako bi bili održivi.   
Vrijednost projekta Doma za starije i nemoćne Salvia u Crikvenici iznosi oko  70 milijuna kuna. Projekt se uvelike ostvaruje zahvaljuju povoljnom kreditu HBOR-a. Iz tvrtke Mešić com kažu da se trenutno završavaju radovi na konstrukciji te su započeti obrtničko-fasaderski i instalaterski radovi, a prva se useljenja očekuju potkraj godine. Idejni i glavni projekt potpisuje arhitekt Darko Manestar, a završetak projekta se očekuje do kraja 2014. godine. U okviru Doma otvorit će se i tridesetak novih radnih mjesta.
Projekt je bio najavljen još prije nekoliko godina, ali su rokovi završetka pomaknuti jer se čekala izmjena Prostornog plana uređenja grada Crikvenice, nakon čega je uslijedila modifikacija i poboljšanje projekta u skladu sa trendovima u EU za takvu vrstu projekta. piše