Još tri dana……

178

Još tri dana, točnije do 19. prosinca 2020. g. ostalo je vremena za stavljanje primjedbi kroz javnu raspravu o vrlo važnom dokumentu. Radi se o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga.

Navedenim pravilnikom se uređuju pitanja kao što su:

Zgrada u kojima se nalaze prostorije u kojima se pružaju usluge mora ispunjavati uvjete sukladno posebnim propisima iz područja graditeljstva kao zgrada javne namjene te mora imati potrebne isprave za valjanu uporabu i održavanje građevine sukladno posebnim propisima i to dokaz o legalnosti objekta (uporabna dozvola, rješenje o legalizaciji, rješenje o izvedenom stanju).”

Svjedoci smo strašnih događanja gdje su korisnici doma za starije izgorjeli zajedno s neadekvatnom kućom (šupom) u kojoj su bili smješteni ili su izgorjeli od udara groma smješteni u zgradi bez gromobrana????

Zaista je vrijeme da se naprave promjene.

Nadalje, problem pretrpanih malih prostorija regulira se izmjenom u članku 77. stavak 3. koji se mijenja i glasi:

(3) Razmak između ležajeva mora biti dostatan za nesmetano kretanje i uporabu opreme.“

Posjetama u raznim domovima za smještaj starijih osoba koji su u privatnom vlasništvu vidjela sam pretrpane sobe i pozdravljam ovu izmjenu:

Članak 100. mijenja se i glasi:

(1)Spavaonica može imati najviše 3 ležaja.

Na kraju vrlo važna odredba Pružatelji socijalnih usluga obvezni su uskladiti se s uvjetima propisanim ovim Pravilnikom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

Još nam ostaje problem (vječiti), ali vrlo bitan: tko će to kontrolirati, jer papir sve trpi, a u stvarnosti situacija u pretrpanim i neadekvatnim smještajima nije dostojna adekvatne skrbi o osobama starije životne dobi! piše Mira Čokić