Kada se može ostvariti pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe?

111

Kada se može ostvariti pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe?

Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može se ostvariti tek kada ovaj zakon stupi na snagu, a to je 01. siječnja 2021. godine, uz ispunjenje za to propisanih uvjeta.

Ova vrsta naknade za starije osobe je osobno pravo korisnika i ne može se prenositi na drugu osobu niti naslijediti, a ne može biti ni predmet ovrhe ili osiguranja.


Isplaćuje ih Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje preko poslovnih banaka u Republici Hrvatskoj, a prve isplate predviđene su u veljači 2021. za siječanj 2021.


Nacionalna naknada za starije osobe usklađuje se jedanput godišnje, počevši od 1. siječnja 2022., prema stopi promjene indeksa potrošačkih cijena iz prethodne godine u odnosu na godinu koja joj prethodi, a odluku o usklađivanju donosi Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.


Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pripada od dana podnošenja urednog zahtjeva, ako su ispunjeni uvjeti propisani za stjecanje prava.

Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se područnoj ustrojstvenoj jedinici Zavoda, nadležnoj prema prebivalištu podnositelja zahtjeva.

Protiv rješenja o pravu na nacionalnu naknadu za starije osobe može se izjaviti žalba Zavodu.

Korisnik prava na nacionalnu naknadu za starije osobe dužan je Zavodu nadoknaditi štetu koja nastane zbog nepripadne isplate nacionalne naknade za starije osobe:

1. ako ostvari nacionalnu naknadu za starije osobe na koju nema pravo ili je ostvari na temelju neistinitih i netočnih podataka za koje je znao ili morao znati da su neistiniti i netočni

2. ako u roku od 15 dana ne prijavi promjene koje uzrokuju gubitak prava na nacionalnu naknadu za starije osobe, a znao je ili morao znati za te promjene.


Tiskanica zahtjeva za nacionalnu naknadu za starije osobe može se,već danas
15. prosinca, preuzeti na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ili u sustavu e-Građani ili kupiti u prodavaonicama Narodnih novina. piše Mira Čokić

Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može se ostvariti tek kada ovaj zakon stupi na snagu, a to je 01. siječnja 2021. godine.

Ova vrsta naknade za starije osobe je osobno pravo korisnika i ne može se prenositi na drugu osobu niti naslijediti, a ne može biti ni predmet ovrhe ili osiguranja.


Isplaćuje ih Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje preko poslovnih banaka u Republici Hrvatskoj, a prve isplate predviđene su u veljači 2021. za siječanj 2021.


Nacionalna naknada za starije osobe usklađuje se jedanput godišnje, počevši od 1. siječnja 2022., prema stopi promjene indeksa potrošačkih cijena iz prethodne godine u odnosu na godinu koja joj prethodi, a odluku o usklađivanju donosi Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.


Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pripada od dana podnošenja urednog zahtjeva, ako su ispunjeni uvjeti propisani za stjecanje prava.

Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se područnoj ustrojstvenoj jedinici Zavoda, nadležnoj prema prebivalištu podnositelja zahtjeva.

Protiv rješenja o pravu na nacionalnu naknadu za starije osobe može se izjaviti žalba Zavodu.

Korisnik prava na nacionalnu naknadu za starije osobe dužan je Zavodu nadoknaditi štetu koja nastane zbog nepripadne isplate nacionalne naknade za starije osobe:

1. ako ostvari nacionalnu naknadu za starije osobe na koju nema pravo ili je ostvari na temelju neistinitih i netočnih podataka za koje je znao ili morao znati da su neistiniti i netočni

2. ako u roku od 15 dana ne prijavi promjene koje uzrokuju gubitak prava na nacionalnu naknadu za starije osobe, a znao je ili morao znati za te promjene.


Tiskanica zahtjeva za nacionalnu naknadu za starije osobe može se,već danas
15. prosinca, preuzeti na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ili u sustavu e-Građani ili kupiti u prodavaonicama Narodnih novina. piše Mira Čokić