Najava upisa u Proljetni ciklus predavanja Sveučilišta za 3. dob

94

Slikovni rezultat za Sveučilište za 3. dob

Sveučilište u Rijeci, u suradnji s Gradom Rijekom, zainteresiranim građankama i građanima s prebivalištem u PGŽ, starijim od 55 godina, sa završenom srednjom školom i više, nudi novi Proljetni ciklus predavanja u sklopu projekta Sveučilište za 3. dob.

Zainteresirane osobe starije od 55. godina moći će upisati ciklus predavanja o suvremenim filozofskim temama koji će se od ožujka do travnja održavati na Filozofskom fakultetu (Kampus Sveučilišta u Rijeci).

Upisi u Proljetni ciklus predavanja započinju 2. ožujka i traju tjedan dana (do 9. ožujka), a vrše putem e-maila 3dob@uniri.hr.

Proljetni ciklus predavanja SUVREMENE FILOZOFSKE TEME – Od odgoja do Brexita

  • Utorkom i četvrtkom, od 10. ožujka do 9. travnja 2020., od 17-18.30h na Filozofskom fakultetu (prostorija 107, 1.kat)
  • 10 sati predavanja iz filozofije odgoja (o tradicionalnom i suvremenom odgoju, izazovima i poteškoćama u odgojnom djelovanju i utjecaju) te 10 sati iz filozofije politike s naglaskom na suvremenim temama (politika, demokracija, liberalizam)
  • Predavanja će pokriti teme od Platona i J. J. Roussea do demokracije i populizma, društvene nejednakosti, lažnih vijesti, cijepljenja, Brexita i drugih aktualnosti.
  • Predavačica: izv. prof. dr. sc. Aleksandra Golubović
  • Predavač: prof. dr. sc. Elvio Baccarini

Upisnina u ciklus predavanja iznosi 200,00 kn.

Prijave (kao i sve informacije, raspored i sadržaj predavanja):

  • e-mail: 3dob@uniri.hr
  • (informacije su dostupne i mrežnim stranicama Sveučilišta u Rijeci: Sveučilište za 3. dob)
  • Dodatne informacije:
  • 051-584 – 860