Nova osobna iskaznica moći će se koristiti i u elektronskoj trgovini

210

Na ovaj način će, objašnjava, biti zaštićen jedinstveni matični broj građanina.

Nova osobna iskaznica sadrži čip u kojem se nalazi certifikat za elektronsku identifikaciju, odnosno identifikacijski broj, pa će se moći koristitit i u području elektronskog poslovanja i elektronske trgovine, rekla je generalna direktorica za građanska stanja i osobne isprave u MUP-u Milanka Baković, piše CDM.

Kako je istaknula, sve razvijene demokratske zemlje koriste neku od varijanti identifikacijskog broja.

“Crna Gora će ovim svakako smanjiti administrativno opterećenje za građane, s obzirom da će isti omogućiti elektronsku identifikaciju za korištenje elektronskih usluga, te samim tim sigurnije poslovanje prilikom e-trgovine i slično”, kazala je Baković.

Na ovaj način će, objašnjava, biti zaštićen jedinstveni matični broj građanina. Piše