Opasnost po ljude

277

zrakUpozorenje Europske agencije za okoliš: Europski zrak skraćuje život za dvije godine.

BRUXELLES – Razine lebdećih čestica (PM), koje su među najštetnijim oblicima onečišćenja zraka, još su uvijek vrlo opasne u Europi unatoč donošenju zakona kojima se smanjuju otrovne tvari iz ispušnih plinova i dimnjaka, navodi Europska agencija za okoliš (EEA) u izvješću predstavljenom u ponedjeljak.

Onečišćenje zraka prosječno skraćuje ljudski život za osam mjeseci, odnosno dvije godine u najteže pogođenim područjima kakvi su industrijski dijelovi istočne Europe jer izaziva bolesti poput raka pluća te kardiovaskularne tegobe.

“Politika Europske unije (EU) smanjila je emisije mnogih onečišćivača u zadnjem desetljeću no moramo učiniti više”, izjavila je u ponedjeljak izvršna ravnateljica EEA-a Jacqueline McGlade.

“U mnogim zemljama koncentracije onečišćenog zraka još su iznad granica dopuštenih i preporučenih za zaštitu zdravlja europskih građana”, naglasila je.

U zajedničkom priopćenju s EEA-om, povjerenik Europske komisije za okoliš Janez Potočnik rekao je da će 2013. biti godina zraka te će se on usredotočiti na jačanje europskih zakona o kvaliteti zraka.

Najveću opasnost zraku u Europi čine lebdeće čestice. Prema podacima iz 2010. godine, 21 posto gradskog stanovništva bilo je izloženo većim količinama PM-a od dopuštenih dnevnih doza prema propisu EU.

Oko 30 posto gradskog stanovništva izloženo je količini ultrafinih čestica koje su iznad dopuštene razine EU, a one su dovoljno sitne da uđu u pluća te odatle u krvotok što ih čini posebno opasnima za zdravlje.

Dopuštene razine tih čestica mnogo su strože uređene standardima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) nego zakonima EU. Ako bi se gledalo prema standardima WHO-a, većina europskoga gradskog stanovništva izložena je opasnom onečišćenju.

Drugi velik problem onečišćenja zraka je ozon koji može izazvati dišne tegobe. I razine izloženosti ozonu su visoke, a sunčane mediteranske zemlje napose su pogođene jer je sunčeva svjetlost potrebna za formiranje ozona.

U 2010. godini, 97 posto stanovništva Europske unije bilo je izloženo količini ozona koja prelazi propisane granice WHO-a, a prema mnogo blažim standardima EU-a, prekomjernom ozonu bilo je izloženo 17 posto stanovništva.

Onečišćenje je posljedica ispušnih plinova automobila, industrije, fosilnih goriva u kućanstvu te složenim kemijskim reakcijama u zraku.

Onečišćenje ulazi u vodu, poljoprivredno zemljište i prehrambeni lanac te u atmosferu što izaziva sustavno onečišćenje i smanjuje poljoprivrednu proizvodnju.

U izvješću se ističe da se pri izradi zakona treba istodobno rješavati problem za zdravlje ljudi opasnog onečišćenja zraka kao i globalno zatopljenje.

Pojednostavljeno, sitne čestice ugljika apsorbiraju vrućinu i jačavaju globalno zatopljenje, a usporavaju ga bijele čestice, među kojima su snijeg i led.

I dok su mnogi onečišćivači kontinuiran problem, u izvješću se navodi da se zahvaljujući primjeni zakona smanjila razina sumpordioksida. U 2010., gradsko stanovništvo EU-a prvi put nije bilo izloženo količinama sumpordioksida koje bi bile više od zakonom dopuštenih. piše