Osnivanje doma za starije i nemoćne

430

 

Slika

Dom za starije i nemoćne osobe može osnovati Republika Hrvatska, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, vjerska zajednica, trgovačko društvo, udruga i druga domaća i strana pravna i fizička osoba.
Mrežu domova socijalne skrbi utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi prema stvarnoj potrebi skrbi izvan vlastite obitelji za korisnike kojima se ovo pravo priznaje rješenjem centra za socijalnu skrb.

Osnivač prvo podnosi Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi (u daljem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za donošenje rješenja kojim se utvrđuje da je akt o osnivanju doma socijalne skrbi u skladu sa Zakonom o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i Zakonom o socijalnoj skrbi (NN 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07).

Na temelju tog rješenja osnivač može izvršiti upis doma kao javne ustanove socijalne skrbi u osnivanju u sudski registar nadležnog trgovačkog suda. Dom nakon upisa u trgovački sud i dobivenog konačnog rješenja za početak rada podnosi zahtjev za upis u upisnik ustanova socijalne skrbi koji vodi Ministarstvo i nakon upisa u upisnik ustanova socijalne skrbi može započeti s radom.