Petrinjci ogorčeni

65

petrinjPetrinjci ogorčeni na produljenje radnog vijeka. Nakon što se ministar rada i mirovinskog sustava Mirando Mrsić osvrnuo na preporuku MMF-a da se poveća dobna granica za odlazak u mirovinu i za muškarce i za žene na 67 godina, kod brojnih građana se javilo negodovanje. Petrinjci su negativno reagirali na najavljene promjene, a to dokazuje i anketa koju smo proveli među našim sugrađanima.

„Mislim da nije realno. Trebalo bi da svaki čovjek radi jedan posao, a ne tri i da svi budemo zaposleni i primjereno plaćeni i taj bi se problem tako i riješio”, rekla je jedna naša sugrađanka, a slično mišljenje imala je i iduća sugovornica. „Ma kakvi, pa to je strašno. A gdje će mladi raditi? Nigdje. Ja imam 35 godina radnog staža i 56 godina starosti i kuda pripadam. Nigdje. “petrinj1
“To je strašno što nam rade. Umjesto da idemo u mirovinu i barem malo uživamo u njoj, sad treba raditi skoro do smrti. Nije im palo na pamet da otvore nova radna mjesta i da se mladi zaposle, a mi da im oslobodimo radna mjesta.”

“Mislim da je čovjek i sa 65 godina dovoljno izrabljen i te dvije godine neće puno značiti, a ljudi neće moći ni malo uživati u onome malo što im je preostalo niti u svojoj zasluženoj mirovini.”- riječi su našeg sugrađanina Davora.
Niti jedna od anketiranih osoba u Petrinji nije imala pozitivno mišljenje o produljenju radnog vijeka i rekli su kako u Hrvatskoj treba mijenjati neke druge stvari, a ne tjerati ljude da rade do krajnjih granica, nakon kojih mnogi neće ni dočekati svoju mirovinu.

petrin4„Smatram da to nije u redu. Do 67 godina mogu raditi neki ljudi na određenim radnim mjestima, ali oni koji rade težak fizički posao to jednostavno ne mogu odraditi niti izdržati. To je nemoguće i nije pošteno prema takvim građanima.”,rekla je naša sugrađanka Vlasta koja još mora dosta raditi do mirovine, pogotovo ako to bude po novom sustavu.
petrinj2Bez obzira na mišljenje građana, do sada je 14 zemalja Europske unije predvidjelo tu mjeru koju će početi realizirati od 2020. godine. Kako je rekao ministar Mrsić negdje u tom razdoblju s promjenama bi trebala početi i Hrvatska. Rekao je kako mirovinski sustav u Hrvatskoj treba mijenjati, jer će u protivnom postati neodrživ. Pitanje je samo je li je baš ovo način mijenjanja i poboljšanja sustava, jer građani su uvjereni da postoje i druga kvalitetnija rješenja. piše