POMOĆ I NJEGA U KUĆI

614

PROGRAMI POMOĆI I NJEGE U KUĆI

Dom Maksimir (Tel: 01/23 51 167)  pruža i raznovrsne oblike izvaninstitucionalne skrbi o starijim osobama,  a jedan od tih obilika je i organizriana prehrana u sklopu programa pomoći i njege u kućama. Starijim građanima na području gradske četvrti Maksimir omogućena je prehrana na tri načina:

dostavom obroka u stan,

konzumiranje obroka u blagovaonici Centra ili

sami mogu odnijeti gotov obrok kući.

Svim korisnicima prehrane na raspolaganju su i dijetalni obroci.

Dom Medvešćak  (Tel: 01 /45 52 077)

Pomoć i njega u kući koja se može sastojati u

organiziranje prehrane za vanjske korisnike: dostava obroka u stan ili u restoranu Doma

  1. obavljanje kućanskih poslova
  2. održavanje osobne higijene

Dom Sv. Ana (Tel: 01/ 6600 655)

Pored ostalih aktivnosti pruža pomoć i njegu u kući: dostava obroka u stan korisnika, ručak u restoranu Doma, održavanje osobne higijene i higijene stana.

Slika