Potrošača se mora jasno upoznati s obilježjima robe ili usluge

291

Mićo Ljubenko

U konkretnom slučaju pružene obavijesti o glavnim uvjetima usluge nerazumljive su i dvosmislene.

Vrhovni sud RH u odluci Revr-448/17 je zauzeo stav da propuštanje navođenja na promotivnom letku da je rok za raskid ugovora bez naknade 30 dana, predstavlja zavaravajuće propuštanje, jer trgovac zapravo navodi korisnika na pogrešan zaključak da je rok za raskid ugovora također dva mjeseca (“korisnik ima pravo isprobati uslugu unutar dva obračunska razdoblja te odustati od usluge bez naknade za prijevremeni raskid ugovorne obveze”), čime su pružene obavijesti o glavnim uvjetima usluge nejasne, nerazumljive i dvosmislene.

Prema članku 42. stavku 1. točki 1. Zakona o zaštiti potrošača prije nego što potrošač sklopi ugovor ili bude obvezan odgovarajućom ponudom, trgovac ga mora na jasan i razumljiv način obavijestiti o glavnim obilježjima robe ili usluge.

Prema mišljenju suda ne postoji objektivan razlog zbog kojeg bi slova na obrascu zahtjeva kojim korisnik potvrđuje da je upoznat s općim uvjetima poslovanja i uvjetima korištenja ugovorene usluge trebala biti previše sitna, niti zašto bi obrazac s čitljivim slovima dobili samo korisnici koji to izričito zatraže.

Nije prihvatljivo ni da se na obrascu zahtjeva istodobno označavaju polja da su opći uvjeti uručeni korisniku i da će ih korisnik sam preuzeti na internetu, a prodajni predstavnici ne bi trebali navedeno polje obrasca označavati prije nego što korisnik zaista preuzme opće uvjete. Piše