Priopćenje za javnost

487

naczakStranica za besplatnu pravnu pomoć
http://tripleacitizens.eu/ novopokrenuta je mrežna stranica koja omogućuje pristup besplatnoj pravnoj pomoći za građane.
Nova mrežna stranica pripremljena u okviru međunarodnog projekta Trostruko A za građane (informacije, savjeti, aktivna pomoć) – http://tripleacitizens.eu/ na kojem je Nacionalna zaklada jedan od partnera.
Stranica putem interaktivne karte nudi jednostavan pristup svim organizacijama koje pružaju informacije, savjete i besplatnu pravnu pomoć gradjanima u pet država jugoistočne Europe (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Rumunjska, Kosovo) i Turskoj.
Projekt Trostruko A za gradjane (Triple A for Citizens: Access to information, Advice & Active help), koji je pokrenula organizacija ECAS iz Bruxellesa, a financira ga Europska komisija, temelji se na načelu da svatko ima pravo biti informiran o svojim pravima.