“Džeparac” korisnicima staračkih domova

257

Image result for money to hand

Pravo na Novčanu pomoć za osobne potrebe (džeparac) korisnicima doma za starije i nemoćne osobe utvrđeno je Odlukom o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/08, 9/09, 17/09 i 22/09).Detaljnije informacije o navedenom pravu građani mogu dobiti u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Odjel socijalne skrbi na lokaciji: Zagreb, Nova cesta ili na tel: 6101-816 i 6101-817.

Slika