Red za jednokrevetnu sobu, evo koja je cijena u županijskim domovima

493

kameMeđimurska županija ima dva doma – Čakovec s 282 korisnika i Orehovicu sa 167 korisnika.U Vukovarsko-srijemskoj županiji tri su županijska doma s 490 korisnika: Vinkovci 220, Vukovar 110, Ilok 160. U prosjeku se ondje čeka između 4 i 5 mjeseci na smještaj. Cijene su smještaja u Vinkovcima od 2450 do 2900 kn, u Vukovaru od 2200 kn do 2700 kn, u Iloku od 1850 do 2900 kn. Na listu čekanja upisalo se ukupno 500 osoba, međutim, s tim listama stvar je svugdje jednaka – nisu stvarni pokazatelj potreba.

Mnogi su se ljudi prijavili u više domova ili se odluče za drugi oblik smještaja ili ostaju u obitelji…. Primjerice, u Gradu Zagrebu na listi je oko 17 tisuća osoba, ali analiza je pokazala da je stvarno zainteresiranih 2400.

– Velik broj kandidata, pogotovo za stambeni dio namijenjen pokretnim korisnicima, molbe za smještaj daje za “eventualno, ako im smještaj bude trebao jednoga dana”, i odgađaju dolazak u ustanovu unatoč tome što su uredno pozivani na smještaj kad dođu na red – napominju u Međimurskoj županiji, koja na listi čekanja ima 731 ime, od toga 231 za stacionar, na koji se čeka četiri-pet godina. Ostali čekaju u prosjeku dvije do tri godine za stambeni dio.

Međimurska županija ima dva doma – Čakovec s 282 korisnika i Orehovicu sa 167 korisnika. Zagrebačka te Virovitičko-podravska županija nemaju nijedan županijski dom na svom području. U Zagrebačkoj radi 60 obiteljskih domova s kapacitetom 992 korisnika, 15 privatnih domova za 839 osoba i dvije vjerske zajednice za 236 korisnika. U Virovitičko-podravskoj županiji tri su privatna doma i deset obiteljskih.

Najtraženije su u svim domovima jednokrevetne sobe kojih se cijene kreću od 2000 do 2600 kuna. Ne treba se čuditi jer riječ je o komforu i slobodi uz 24-satnu skrb i stalnu prisutnost stručnog osoblja te osiguranu prehranu, i to bez glavobolja s režijama! piše