Što kada zaboravite popiti lijekove za tlak

480

Liječnici odgovaraju na vaša pitanja: Što kada zaboravim popiti lijekove za tlak?

Senior man is seeking information about the medicine over the Internet and he is reading information on the medicine

Samoinicijativna korekcija i preskakanje terapije može biti vrlo opasno. Čest je slučaj neopravdanog smanjivanja doze lijekova

Što kad zaboravim popiti lijek Imam 56 godina i srčani sam bolesnik. Problem je visoki tlak. Dobio sam lijekove, ali dosad sam ih često zaboravljao popiti. U ovoj novoj situaciji malo sam više pazio. Zašto je važno redovno uzimati lijekove i što ako ih nekoliko dana zaboravim popiti?

Branko K., Pag

Odgovara dr. Milan Mazalin, spec. opće medicine, Dom zdravlja Zagreb-Zapad:

Zagreb, 240717.
Milan Mazalin, lijecnik opce prakse.
Foto: Darko Tomas / CROPIX

CROPIX

dr. Milan Mazalin

 

“Hipertenzija je kronična bolest koja, osim u rijetkim slučajevima, zahtijeva trajnu terapiju. Potrebne su i česte kontrole krvnog tlaka kako bi se pratilo stanje i po potrebi korigirala terapija. Vrsta, doza i način uzimanja terapije prilagođavaju se svakom pojedinačnom slučaju. Izuzetno je važno redovito i pravilno uzimanje terapije, onako kako je preporučio liječnik. Samoinicijativna korekcija i preskakanje terapije može biti vrlo opasno. Čest je slučaj neopravdanog smanjivanja doze lijekova. Tu nastaje problem, jer premala doza lijeka ne postiže željeni terapijski efekt, a pacijent je nepotrebno izložen mogućim nuspojavama lijeka.

Redovita terapija

Sve eventualne dileme oko terapije treba otvoreno prokomentirati sa svojim liječnikom, koji će odlučiti postoji li razlog za modifikaciju terapije. Ako se ipak dogodi da se ne uzme lijek na vrijeme, najbolje je izmjeriti tlak i ako su vrijednosti prihvatljive, nastaviti s uobičajenim rasporedom uzimanja terapije. U slučaju značajnijeg povišenja vrijednosti tlaka, u konzultaciji s liječnikom treba korigirati aktualno stanje, a dalje nastaviti s preporučenom terapijom. Jedino redovitom terapijom uzetom u adekvatnoj dozi i na adekvatan način može se postići željeni rezultat.”  Piše