Strukturni instrumenti

232

Nakon pristupanja u Europsku uniju, Republici Hrvatskoj na raspolaganju su strukturni instrumenti osmišljeni kao podrška ostvarivanju Kohezijske politike Europske unije:

  • Europski fond za regionalni razvoj
  • Europski socijalni fond
  • Kohezijski fond

Središnje koordinacijsko tijelo nadležno za upravljanje ovim fondovima je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Za prvih šest mjeseci članstva (od 1. srpnja 2013. do 31. prosinca 2013.) kroz navedene fondove Republici Hrvatskoj dodijeljena su sredstva u iznosu od 800 milijuna eura, od čega se 449,40 milijuna eura odnosi na fondove koji se koriste u okviru Kohezijske politike.

  • Fondovi koji podupiru  Zajedničku poljoprivrednu politiku te Zajedničku ribarsku politiku      Europske unije:
    • Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
    • Europski fond za ribarstvo
    • Europski poljoprivredni jamstveni fond

Provedba ovih fondova je u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.