Sve o mirovinama

208

Matična evidencija
Evidencija koja registrira podatke o plaćama, mirovinskom stažu i druge osobne podatke o osiguranicima, podatke o obveznivima doprinosa i korisnicima prava iz mirovinskog osiguranja u mirovinskom osiguranju;

Međunarodni ugovori o socijalnom osiguranju
Ugovori između država kojima su uređeni uvjeti i postupak za ostvarivanje prava iz toga osiguranja za osobe na koje se odnose; u mirovinskom osiguranju ovi ugovori čine pravnu osnovu za ostvarivanje očekivanih prava iz inozemstva, kao i za korištenje stečenih prava izvan države u kojoj su prava ostvarena;

Međunarodno socijalno pravo
Skup normi kojima je uređeno socijalno pravo međunarodnog porijekla; obično je u obliku dvostranih ili višestranih (regionalnih) međunarodnih ugovora, a obuhvaća još konvencije i preporuke Međunarodne organizacije rada; od sedamdesetih godina XX. stoljeća u Zapadnoj Europi razvilo se posebno nadnacionalno socijalno pravo u sklopu Europske unije, a poslije II. svjetskog rata došlo je do posebne socijalne regulative u sklopu Vijeća Europe;

Mirovina
(starosna mirovina, prijevremena starosna mirovina, privremena invalidska mirovina i obiteljska mirovina) je novčano primanje iz  mirovinskog osiguranja; isplaćuje se mjesečno unatrag;

Mirovinska jamstva
Poseban račun u HNB koji jamči isplatu mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje u slučaju insolventnosti mirovinskog osiguravajućeg društva;

Mirovinski faktor
Veličina koja se uzima u obzir prigodom odlaska u mirovinu, a zavisi od vrste mirovine koja se ostvaruje; određuje se s 1 (za starosnu mirovinu) ili manje (0,7 – 1 za obiteljsku mirovinu, zavisno od broja korisnika te mirovine odnosno 0,8, 0,3333, 0,1667 ili 0,5 zavisno od vrste invalidske mirovine);

Mirovinski fond
Posebno osnovan fond, u koji osiguranici u sklopu druge i treće razine mirovinskog sustava uplaćuju svoje doprinose; mirovinski fond može biti obvezan (na drugoj razini) ili dobrovoljan (na trećoj razini) odnosno otvoren (za sve zainteresirane) ili zatvoren (samo za određenu skupinu zaposlenih ili pripadnika samostalnih djelatnosti);

Mirovinski staž
je skupni naziv za razdoblja provedena u obveznom mirovinskom osiguranju i produženom osiguranju (staž osiguranja) i razdoblja provedenih izvan osiguranja  koja se pod određenim uvjetima priznaju u mirovinski staž (posebni staž).

Mirovinsko društvo
Trgovačko društvo koje osniva i upravlja mirovinskim fondom na drugoj (obvezno mirovinsko društvo) ili na trećoj razini mirovinskog sustava (dobrovoljno mirovinsko društvo);

Mirovinsko osiguranje
Jedna od grana socijalnog osiguranja; s obzirom na trajanje razdoblja osiguranja, kao uvjeta za ostvarivanje prava (davanja) iz toga osiguranja i na trajanje korištenja prava, dugoročne je naravi (za razliku od npr. zdravstvenog osiguranja koje je kratkoročne naravi); mirovinsko osiguranje je osiguranje za slučaj nastanka rizika starosti, invalidnosti ili smrti i smatra se jednom od osnova socijalne sigurnosti stanovništva;

Mirovinsko osiguravajuće društvo

Dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću koje obavlja isplatu mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje u sklopu druge i trreće razine mirovinskog sustava.

MOD osniva i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Piše