Sveučilište za 3. dob

828

rijeka2Zbog iznimnog interesa, ciklusi kreativnih radionica Sveučilišta za 3. dob : Radionica kiparstva: portret i figura malog formata  te   Radionica slikarstva: akvarel  popunili su predviđenu kvotu polaznika.

Upisi u ciklus Uvod u filozofiju religije  traju do 6. travnja 2018. godine.  Prijaviti se možete telefonski na  584 – 861 (od 14 do 16 sati) ili putem e-maila na  3dob@uniri.hr.

Više informacija o ciklusima i postupku prijava možete pronaći u privitku i na našoj web stranici. 

UVOD U FILOZOFIJU RELIGIJE

  1. travnja – 15. svibnja

Predavačica: izv. prof. dr. sc. Aleksandra Golubović

Broj polaznika: neograničen

Kroz ciklus od 10 predavanja polaznici će obraditi i raspraviti neke od ključnih tema iz područja filozofije religije : mogućnosti dokazivanja ili opovrgavanja Božjeg postojanja, Božje atribute, odnos morala i religije, odnos znanosti i religije, religijsko iskustvo, problem zla, problem sveznanja i slobode volje.

Predavanja se održavaju utorkom i četvrtkom od 17:00 do 18:30 sati na Filozofskom fakultetu u Rijeci (Kampus Sveučilišta u Rijeci). Upisnina za ovaj ciklus predavanja iznosi 250,00 kn admin.