Sveučilište za 3. dob – najava predavanja

137

najava pred3riSljedeće besplatno predavanje, u sklopu projekta Sveučilište za 3. dob, na rasporedu je u srijedu, 15. ožujka, u 17 sati na Filozofskom fakultetu (1. kat, prostorija 138). Mr.sc. Branka Milotić održat će predavanje naziva Naučiti misliti.

Više o predavanju:

Naučiti misliti

mr.sc. Branka Milotić

Željezo rđa ako ga ne koristimo, voda se zamuti od stajanja,… snaga uma slabi od neaktivnosti ( Leonardo da Vinci).

Zbog izuzetno brzih promjena u svim sferama života, cilj je obrazovanja stjecanje solidne osnove za kasnije školovanje i motivacije za cjeloživotno učenje koje mora svakome pojedincu omogućiti prilagodbu na te promjene. Svi bismo trebali naučiti: opažati, razmišljati „fizikalno“, tj. povezivati uzroke i posljedice, valjano zaključivati i donositi odluke. Ti se koncepti uče. Naime, znanje nije skup činjenica i informacija, nego njihov povezan sustav, a stječe se učenjem. I svatko taj proces mora proći sam jer su za svako misaono biće uvredljiva „sažvakana“ znanja.

Admin