Sveučilište za 3. dob – najava predavanja

168

najava predavanja22 02Sljedeće besplatno predavanje, u sklopu projekta Sveučilište za 3. dob , na rasporedu je u srijedu, 22. veljače, u 17 sati na Filozofskom fakultetu (1. kat, prostorija 138).

Više o predavanju:

Povijesne ceste u našem kraju

izv. prof. dr. sc. Aleksandra Deluka Tibljaš (Građevinski fakultet)

Uz kratki pregled razvoja izgradnje cesta kroz povijest, na predavanju će posebno biti riječi o graditeljskim dostignućima na izgradnji cesta na širem području Rijeke. Predavanje će obuhvatiti dvije najvažnije povijesne ceste izgrađene u 18. i 19. stoljeću za potrebe povezivanja Rijeke sa zaleđem: Karolinske i Lujzijske ceste te Jozefinsku cestu koja je izgrađena u 18. stoljeću sa ciljem spajanja Senja i Karlovca. Zbog specifičnosti u kojima su građene, ove su ceste predstavljale prave graditeljske podvige svoga doba.

Podsjećamo,

Program Sveučilišta za 3. dob moguće je pratiti na mrežnim stranicama Sveučilišta u Rijeci.