U travnju putujte po bar upola manjim cijenama

773

U akciju se mogu uključiti svi turistički gospodarski subjekti,  hotelske kuće, privatni iznajmljivači, agencije…

Ministarstvo turizma objavilo je poziv za sudjelovanje u akciji ‘Tjedan odmora vrijedan’ koju rade u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom, a akcija uključuje popuste na turističke usluge u Hrvatskoj od bar 50 posto u tjednu od 10. do 19. travnja. Kako pojašnjavaju u Ministarstvu, to je prilika građanima da posjete i upoznaju druge dijelove zemlje.

U akciju se mogu uključiti svi turistički gospodarski subjekti,  hotelske kuće, privatni iznajmljivači, agencije, restorani, parkovi prirode i nacionalni parkovi, muzeji, galerije, adrenalinski turizam i ostali.

Uvjet da se uključe je da spuste cijene za 50 posto i više, uz izuzetak prijevoznika koji mogu ponuditi popust manji od 50 posto. Također, sudionici ne smiju biti dužnici za turističku članarinu. Piše