Upisi u proljetni ciklus predavanja

187

S3DSveučilište u Rijeci, u suradnji s Gradom Rijekom i Gradom Opatijom, zainteresiranim građankama i građanima s prebivalištem u PGŽ, starijim od 55 godina, sa završenom srednjom školom i više, nudi novi proljetni ciklus predavanja i radionica u sklopu projekta Sveučilište za 3. dob.

Kao i prošle godine, Sveučilište za 3. dob u ciklusu predavanja nudi dva manja ciklusa – dvije različite teme (arheologiju i psihologiju) obrađene u ciklusima od 5 predavanja. Zainteresirani mogu odabrati samo jedan ili oba ciklusa predavanja (rasporedom su planirana jedan za drugim):

SKRIVENI JADRAN – Arheološka antička i ranosrednjovjekovna baština Rijeke, Primorja i sjevernog Jadrana

od 28. ožujka do 11. travnja  

predavačica: Palma Karković-Takalić, mag. archeol. (Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta)

Ciklus predavanja donosi teme: Rimska i ranosrednjovjekovna Rijeka, Kopnenim i pomorskim putevima od Tarsatike do Senije – Predstavljanje antičke i ranosrednjovjekovne baštine Vinodola i otoka Krka, Od Liburna do Apoksiomena, od Apoksiomena do Osorske biskupije – Predstavljanje liburnske, rimske i ranosrednjovjekovne baštine otoka Cresa, Lošinja, Ilovika i Raba, Rimske kolonije Pola i Parentij i njihov razvoj do utemeljenja Pulske i Porečke biskupije, Rimski i ranosrednjovjekovni Trst i Akvileja. Predviđena je i terenska nastava.

EMOCIJE – zašto postoje i što ako ih skrivamo?

od 12. do 27. travnja

predavač: dr. sc. Asmir Gračanin (Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta)

Sveučilište za 3. dob dovodi mladog znanstvenika dr. sc. Asmira Gračanina koji je svojim eksperimentalnim multidisciplinarnim istraživanjem o ljudskom plaču pobudio značajan interes znanstvene zajednice i šire javnosti. U ovom ciklusu predavanja predstavit će svoj dosadašnji rad te se pozabaviti pitanjem zašto postoje emocije, tj. kako su one nastale kroz proces evolucije čovjeka, kao i pitanjem njihove uloge u životu suvremenih ljudi.

Predavanja se održavaju utorkom i četvrtkom od 17 do 18:30 na Filozofskom fakultetu (kampus Sveučilišta u Rijeci), a upisnina u pojedini ciklus predavanja iznosi 150,00 kn.

Prijave (kao i sve informacije, raspored i sadržaj predavanja)

od 22. do 24. ožujka (od 14 do 16 sati), tel. 051-584 – 861; e-mail: 3dob@uniri.hr

(informacije su dostupne i  mrežnim stranicama Sveučilišta u Rijeci: www.uniri.hr > Cjeloživotno obrazovanje > Sveučilište za 3. dob).

Radionica kiparstva, koja se održava na Akademiji primijenjenih umjetnosti, zbog ograničenog je broja već popunjena!