Upute i mjere su bile detaljne, ali ih se očito netko nije držao

489

PRVA ŽENA PALIJATIVNE MEDICINE ‘U domovima se ništa nije trebalo zakomplicirati, upute i mjere su bile detaljne, ali ih se očito netko nije držao’

Vlasta Vučevac

HRT-ovoj emisiji ‘Zajedno za zdravlje’ predsjednica Hrvatskog društva za palijativnu medicinu dr. Vlasta Vučevac komentirala je prodor koronavirusa u domove za starije i nemoćne.

Vučevac je rekla da se po pitanju koronavirusa u domovima ništa nije trebalo zakomplicirati jer su uputstva bila detaljna.

Ministarstvo je bilo napravilo izolaciju, zabranilo posjete, ali očito se u domovima nisu držali higijenskih mjera i epidemioloških uputa, dodala je.

– Ne može drugačije virus ući nego samo ako ne poštujemo uputstva koja smo dobili i koja zasigurno sprječavaju širenje zaraze, poručila je Vučevac.

Na pitanje jesu li sada ugroženi svi domovi rekla je da se to ne može uopćiti te da vjeruje da će drugi sada preispitati što još mogu napraviti.

Vučevac je rekla da su ustanove dobile zaštitnu opremu, ali da se vjerojatno unutar ustanova nije odvijalo sve kako se trebalo.

– Pitanje je je li se sve zdravstveno osoblje ponašalo kako se trebalo. Moram istaknuti da je vrlo malo zdravstvenog osoblja, da su to ustanove koje nemaju puno zdravstvenog kadra koliko bi trebale. Pitanje je je li uprava svakog doma shvatila o čemu se radi, rekla je Vučevac.

– Vjerujem da se u tim određenim ustanovama nije tako odgovorno ponašalo od samog početka, dodala je.

Vučevac je rekla da domovi pripadaju pod nadzor Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a na stacionarima imaju bolesnike.

– I sad je tu nastao raskorak i mislim da je tu najveći problem, dodala je.

Govoreći o privatnim domovima Vučevac je rekla da je tendencija svakog privatnika koji nije educiran o ranjivosti štićenika da razmišljaju da su, pojednostavljeno rečeno, dovoljni stan, hrana, obična njega i što manji broj kadra.

– To je velika opasnost, naglasila je.

Vučevac je rekla da bismo morali napraviti plan zbrinjavanja starijih osoba, u čemu treba djelovati intersektorski.

– Inače ćemo imati jako puno osoba koje će biti u problemu, gdje će zapravo okončati svoj život i imat ćemo jako veliku smrtnost ako to ne uobličimo po pravilima struke, rekla je Vučevac.

Naglasila je da nam trebaju privatni domovi, ali da to treba drugačije posložiti, odrediti osobe koje ih mogu voditi.

– Ne može svatko, nije dovoljno imati novac i želju za investicijom. To nije predmet, to je čovjek koji je vrlo ranjiv i koji zaslužuje najveću pažnju, rekla je Vučevac. Piše