Upute za posjete korisnicima domova

416

Upute za posjete korisnicima domova. Korisnici u domovima za starije su izolirani od mogućnosti prijenosa virusa COVID-19, tako da su i posjete ograničene samo u izvanrednim opravdanim situacijama kao što je znatno pogoršanje zdravstvenog stanja korisnika.

Takve posjete organiziraju se pod nadzorom pružatelja usluga u vanjskim i unutarnjim prostorima te precizno opisane u Uputstvu.

Prije početka izvanrednog posjeta (bilo u vanjskom prostoru u krugu pružatelja usluge, bilo u unutarnjem prostoru), posjetiocima je potrebno izmjeriti tjelesnu temperaturu beskontaktnim toplomjerom te ako se utvrdi povišena tjelesna temperatura, izvanredni posjet se ne može ostvariti.

Obavezna je dezinfekcija ruku prije ulaska u prostor pružatelja usluga. Preporučuje se da u jednom posjetu jednog korisnika može posjetiti jedna osoba. Iznimno, u posjeti može sudjelovati više osoba ukoliko je posjetiocu potreban, tumač/prevoditelj hrvatskog znakovnog jezika, osobni asistent ili neki drugi oblik asistencije.

Potrebno je voditi dnevnu evidenciju o ovoj vrsti posjeta korisnicima.

Korisnicima kojima je izrečena mjera samoizolacije ili izolacije ne mogu primati posjete.

Posjet korisnicima u vanjskom prostoru moguć je samo u krugu pružatelja usluge. Za vrijeme posjeta u vanjskom prostoru korisnici nose masku. Izvanredni posjeti su ograničenog trajanja te se organiziraju prema unaprijed utvrđenom rasporedu, na način da se može održati razmak od 1,5 metra između svih osoba.


Izvanredni posjeti korisnicima omogućuju se u unutarnjim prostorima pružatelja usluga kada iz objektivnih razloga posjet nije moguće organizirati u vanjskim prostorima pružatelja usluga (primjerice nepokretni korisnici ili izrazito nepovoljni vremenski uvjeti). Izvanredni posjeti su ograničenog trajanja te se organiziraju prema unaprijed utvrđenom rasporedu. Posjetitelji imaju obvezu cijelo vrijeme nositi masku, jednokratne ogrtače i jednokratne nazuvke te se pridržavati drugih mjera zaštite.

Ukoliko posjetioci ne poštuju utvrđene mjere zaštite prilikom izvanrednog posjeta, pružatelj usluga dužan ga je upozoriti na pridržavanje mjera i udaljiti ga ukoliko i dalje ne bude poštivao utvrđene mjere. Zaštitnu opremu korisnicima osigurava pružatelj usluge dok posjetitelji sami osiguravaju potrebnu zaštitnu opremu prilikom posjeta korisnicima usluge smještaja. piše Mira Čokić