Uvjeti za mirovinu u 2020. godini

573

 

Uvjeti za mirovinu u 2020. godini

Izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju (Nar. nov., br. 102/19) povoljnije su propisani uvjeti za ostvarivanje mirovine u 2020. u odnosu na prethodnu godinu. Povoljniji uvjeti propisani su za žene, budući se produžuje prijelazno razdoblje, ali i za sve osiguranike budući je kao uvjet za starosnu mirovinu ponovno propisana životna dob od 65 godina.

Starosna mirovina

Sukladno čl. 33. i čl. 180. Zakona o mirovinskom osiguranju (ZOMO), pravo na starosnu mirovinu ostvaruju osiguranici koji zadovolje sljedeće uvjete:

Osiguranici Godine života Mirovinski staž
Žene 62 godine i 6 mj. 15 godina
Muškarci 65 godina 15 godina

Kako bi se stimulirao što duži ostanak na tržištu rada, za svaki mjesec rada nakon ostvarenih propisanih godina života povećava se polazni faktor za starosnu mirovinu (1,0) za 0,34%, uz uvjet da osoba prvi put stječe mirovinu nakon navršene starosne dobi propisane za stjecanje prava na starosnu mirovinu prema ovome Zakonu i ima 35 godina mirovinskog staža, a najviše za 5 godina. Ukupno povećanje mirovine za 5 godina dužega rada iznosi 20,4% (čl. 85. st. 3. ZOMO-a).

Dugogodišnji osiguranici

Osobe koje navrše 60 godina života i 41 godinu staža u efektivnom trajanju, ostvaruju pravo na starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika. Za osobe koje ostvaruju pravo na ovu vrstu mirovine nije propisano pravo na uvećanje mirovine nakon navršenih uvjeta godina života i staža.

Ističemo da osobe koje navrše uvjete za starosnu mirovinu (čl. 33. i čl. 180. ZOMO-a) kao i osobe koje su navršile životnu dob iz navedenih članaka uz sniženje starosne granice, ne mogu ostvariti pravo na starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika.

Prijevremena starosna mirovina

Pravo na prijevremenu starosnu mirovinu ostvaruju, prema čl. 34. i čl. 182. ZOMO-a, osiguranici koji zadovolje sljedeće uvjete:

Osiguranici Godine života Mirovinski staž
Žene 57 godina i 6 mj. 32 god. i 6 mj.
Muškarci 60 godina 35 godina

Za svaki mjesec ranijeg odlaska u mirovinu u odnosu na uvjete propisane za starosnu mirovinu, polazni faktor (1,0) se umanjuje za 0,2%, što za 5 godina ranijeg umirovljenja znači umanjenje za 12%.  Piše