Zakonska regulativa republike Hrvatske

547

Image result for hzmo

Ustav Republike Hrvatske (N.N 85/2010)

Zakon o mirovinskom osiguranju (‘Narodne novine’, br. 102/98, 127/00, 59/01, 109/01, 147/02, 117/03, 30/04, 177/04, 92/05, 43/07, 157/13 – Izvješće o uočenoj pojavi neustavnosti u sustavu mirovinskog osiguranja, 79/07, 35/08, 40/10 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda, 121/10, 130/10 – pročišćeni tekst i 61/11, 114/11 i 76/12

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (N.N 120/16)

Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o mirovinskom osiguranju (N.N 93/15)

Zakon o isplati mirovina korisnicima koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše SFRJ (‘Narodne novine’, broj 96/93)  

Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (‘Narodne novine’, broj 79/07 i 114/11)

Obiteljski zakon (N.N. 116/03, 75/14, 103/15)

Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (N.N. 116/03, 137/09), Ispravak Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji (N.N 14/10, 60/10)

Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2011. do 2016. godine (N.N 20/11)

Pravilnik o naćinu provedbe zaštitnih mjera koje su Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji stavljene u nadležnost policije (N.N. 27/04)

Zakon o nasljeđivanju (N.N. 48/03)

Zakon o izmjeni Zakona o nasljeđivanju (N.N. 163/03)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nasljeđivanju (N.N. 127/13)

Zakon o izmjeni Zakona o nasljeđivanju (N.N. 33/15)

Zakon o obveznim odnosima (N.N. 35/05)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima (N.N. 41/08)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima (N.N. 78/15)

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći(N.N. 62/08, 143/13)

Zakon o suzbijanju diskriminacije (N.N. 85/08)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju diskriminacije (N.N. 112/12)

Zakon o socijalnoj skrbi (N.N. 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06, 79/07, 57/11, 33/12, 157/13) – pratiti članke vezano uz domove za starije i nemoćne osobe

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi (N.N. 152/14)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi (N.N. 99/15)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi (N.N. 52/16) 

Zakon o ustanovama (N.N. 76/93), ispravak Zakona o ustanovama (N.N. 29/97, 47/99),

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustanovama (N.N. 35/08)

Pravilnik o vrsti i djelatnosti doma socijalne skrbi, načinu pružanja skrbi izvan vlastite obitelji, uvjetima prostora, opreme i radnika doma socijalne skrbi, terapijske zajednice, vjerske zajednice, udruge i drugih pravnih osoba te centra za pomoć i njegu u kući (N.N. 64/09)– pratiti članke vezano uz domove za starije i nemoćne osobe

Slika